• (0240) 248 0516 /17/18
  • lifehospitalabad@gmail.com

 Facilities

 Test Tube Baby :-


ICSI Station


ICSI


IVF / ICSI (आय वि एफ / इक्सी (टेस्ट ट्युब बेबी))


Blastocyst Culture


Oocyte retrival


 Female Infertility :-


Follicular Monitoring (फॉलिक्युलार मॉनिटरिंग) सोनोग्राफीच्या मदतीने अंडाशयाची होणारी वाढ बघणे


S.S.G(सोनोसालफिंगोग्राफी) गर्भाशयात विशिष्ट प्रकारचे औषध सोडून सोनोग्राफीच्या साहाय्याने गर्भाशय व नळयाची तपासणी


H.S.G (हिस्टेरोसालफिंगोग्राफी) क्ष - किरणाद्वारें गर्भाशयाची तपासणी


Hysteroscopic cannulation


Hystero Laproscopy (हिस्टेरोलॅप्रोस्कोपी)


P.C.O Drilliing (दुर्बिणीच्या शशस्त्रक्रियेद्वारे अंडाशयावरची सूज कमी करणे)


IUI (कुत्रिम बीजारोपण)


Embryo transfer


Donar egg


Embryo freezing


Recurrent Abortions वारंवार होणार गर्भपात : यावर कारणे शोधून त्यांचा योग्य पद्धतीने उपचार


 Male Infertility :-


PESA / TESA / MESA(टेस्टिक्युलार बायॉप्सी) Azospermia(वीर्यात शुक्रजंतू अजिबात नसल्यास) अंडाशयातून शुक्रजंतू काढून तपासणी करणे


Analysis(शुक्रजंतूंची अत्याधुनिक पद्धतीने तपासणी)


PESA


Varicocele Surgery


MicroTese Surgery


Donar Sperm


DNA fragmentaion


Semen freezing


 IVF Lab & OT :-